Sunday, October 12, 2003

para sa mga kalahok sa 2003 campaign, sadyain lamang ninyo ang link sa kanan. umantabay nalang para sa mga karagdagang updates.

Thursday, October 02, 2003

one by one, book by book, i'm going to steal a library. god bless scanners (and ocr technology)